ELS FORMATS D'ÀUDIOEl gran espectre de formats de so es pot classificar en 8 formats bàsics (n'hi ha molts més), cadascun amb característiques pròpies d'utilització i composició:
Tipus
Aplicació
Grandària
wav
 • Format d'ona.
 • L’estàndard del Windows.
Molt gros
mid
 • Fitxers amb música codificada segons el sistema MIDI.
 • S’enregistren les dades d’interpretació i no la música en si.
Molt petit
mus
 • Format específic del Music Time.
Molt petit
aif
 • Format estàndard a les plataformes MAC (també es pot escoltar al Windows).
 • És el paral·lel al wav.
Molt gros
mp3
 • El format de moda.
 • Treballa en format wav però comprimeix aquelles parts que poden resultar inaudibles.
 • Rebaixa molt les grandàries dels arxius.
Petit
rm
 • Format d'àudio fet servir per Internet per l'estàndard de l'empresa Real.
 • Es diu streaming, que vol dir que no cal tenir tot l'arxiu al disc dur per començar a escoltar-lo
Molt petit
ogg
 • Format d’àudio emprat per les platarformes de lliure distribució, sobretot Linux
Petit
wma
 • Format d’àudio emprat pel Windows Media Player.
Molt petit
Font: Xtec Ràdio


Altres referències sobre formats d'àudio: